štvrtok 1. augusta 2013

Satan, Predná a Malá Bašta, Patria

Satan (2421,5 m.n.m.) je najvyšší vrchol v hrebeni Bášt. Má dva prakticky rovnako vysoké vrcholy. Zo strany Pekelníka ho ohraničuje Satanovo sedlo a od Prednej Bašty je ooddelený Sedlom nad Červeným žľabom. Názov štítu Satan má svoje korene v ľudových legendách- má strážiť ukryté poklady a vzácne kovy a počas svätojánskej noci by  sa tu mali schádzať čerti.
Predná Bašta (2364 m.n.m.) stojí medzi Malou Baštou a Satanom.Zo strany Satana ju ohraničuje Sedlo nad Červeným žľabom a na opačnom konci leží Sedlo nad Širokým žľabom.
Malá Bašta (2285 m.n.m.) stojí medzi Patriou a Prednou Baštou. Zo strany Patrie ju ohraničuje Sedlo nad Skokom a na opačnom konci leží Sedlo nad Širokým žľabom.
Patria (2203 m.n.m.) je posledná vyvýšenina v hrebeni Bášt.Od Malej Bašty ju delí Sedlo nad Skokom. Smerom k Tatranskej magistrále klesá z Patrie široký sutinový chrbát, ktorý nižšie prechádza v hustú kosodrevinu a pripája sa na vyvýšenom bode zvanom Trigan.
Satan, Predná Bašta, Malá Bašta a Patria

Fotografie

Nadmorská výška:  max: 2421,5 m.n.m.               Približný čas:     10:00        
                              min: 1346   m.n.m.                 Prevýšenie:  1075,5 m

Popis trasy:
Štrbské pleso, vodopád Skok,  pleso nad Skokom, Malé Kozie pleso, Satan, Sedlo nad Červeným žľabom, Predná Bašta, Sedlo nad Širokým žľabom, Malá Bašta, Sedlo nad Skokom, Patria, Mlynická dolina, Štrbské pleso